vendégkönyv
Közérdekű


Új Magyaroszág fejlesztési terv

Szlovák Magyar együttműködési program

 
 

Általános Iskola

 

Az iskola működéséről, életéről aktuális információt talál a www.msziskola.hu oldalon.

A jelen

Iskolánk kilenc tantermes, modern épület, új nyílászárókkal, korszerű gázfűtéssel, hatalmas, megújult könyvtárral, és 10 számítógéppel felszerelt számítástechnika teremmel, internet hozzáféréssel a könyvtárban is.

Iskolánk nyolc évfolyammal működik.. A nevelőtestület 14 fős. A tanulók létszáma 130 fő. Az egyes osztályokban 14-20 gyermek tanul. A kis létszám lehetőséget ad arra, hogy a gyerekekkel egyénileg is tudjunk foglalkozni.

2007-ben egy pályázat útján elnyertük az ÖKO-iskola címet Az országos mérésen jó eredményt értünk el, s a Megyei Pedagógiai Intézet is a mérések alapján a kistérség iskolái közül az első harmadba sorolt bennünket. Fő célkitűzéseink között szerepel az alapkészségek erősítése, az egészséges életmódra nevelés.


Az iskola 2006-ban 


Az összes testnevelés órát és minden sportszakkört a falu sportcsarnokában tartunk.
A kötelező tanórán kívül nagyon sok egyéb foglalkozást is biztosítunk tanulóinknak.

Alsósaink 2 csoportban, a délután 4 óráig tartó napközis foglalkozáson készülnek fel a másnapi tanórákra. Játszhatnak, pihenhetnek vagy sportolhatnak is.

Első osztálytól német és számítástechnika szakkörön vehetnek részt a gyerekek. Az új, modern és jól felszerelt sportcsarnokban hetente tömegsport és fociszakkör biztosítja a megfelelő mozgásigényt számukra. 2007 októberétől már gyógytestnevelés szakkört is indítunk azoknak a gyermekeknek, akik valamilyen tartásproblémával, lúdtalppal, elhízással, stb. küzdenek. A matematika iránt fogékony tanulók 1-4. osztályig matematika szakkörön készülhetnek a versenyekre, játékosan gyarapíthatják tudásukat. Hetente 2 órában „szöszmötölő” szakkörön készíthetnek ajándékokat, apró játékokat, melyek segítik kézügyességük fejlődését is. Fejlesztőpedagógus, logopédus biztosítja a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkózását. 

A felső tagozatban még több lehetőség adódik a fejlesztésre. Számítástechnika és német szakkör mellett tehetségfejlesztő foglalkozáson készülhetnek vers-és prózamondásra, nyelvtan- és helyesírási versenyekre. Énekkar is működik. Iskolánkban a 8. osztályosok előkészítő szakkörökön – magyar nyelv, matematika, német, számítástechnika – készülhetnek fel a továbbtanulásra.

A felsősök a tanulószobai foglalkozáson készülnek fel a másnapi óráikra, pótolhatják lemaradásaikat szaktanári segítséggel.

A sportolást, testmozgást a felsőben is a tömegsport, a foci és a kézilabda szakkör biztosítja.

Aki igyekvő, megfelelően tanul, annak nagyon jó lehetőségeket tudunk biztosítani az előrehaladáshoz. Az iskolánkban tanuló gyermekek az önkormányzattól ingyen kapják a tankönyveiket, a tanév elején ingyenes füzetcsomaggal is segítik őket.

Az Újrónafőről bejáró tanulókat autóval szállítjuk az iskolába.

Úgy gondoljuk, hogy iskolánk számos lehetőséget biztosít az iskolás korú gyermekek testi és szellemi fejlődéséhez.

A múlt 

Az iskola története a kezdetekben összekapcsolódott a hitélettel. A mindenkori pap kötelességei közé tartozott a település gyermekeinek oktatása.

Az első írásos emlék, mely az iskolával foglalkozik, 1659-ből való. A templom, s így az iskola is, lutheránus kézen volt. A XVIII. században az iskolaépület valószínűleg nádtetős és a kocsmával volt összeépítve. 1 tanteremből állt, melyben 3 korosztályt tanított 1 tanító. 

A XIX. században az iskola épületét megnagyobbították, 2 tágas tanteremben tanított 3 tanító.


Az iskola épülete 1982-ben 


1858-ban azonban az épület leégett. Még abban az évben felépült a mai helyén az új, emeletes iskola, 4 tanteremmel, kántortanítói lakással. A tanítás német nyelven folyt.

Az I. világháború idején gyakori tanítási szünetek voltak, mert az iskolaépületbe katonákat és menekülteket szállásoltak be.

Az 1938-39-es tanévtől az 1941-42-es tanévig egy teljesen magyar nyelvű osztály is működött az iskolában, amelyben „állami” tanítók tanítottak.

A II. világháború évei az iskola életében viszonylagos nyugalomban teltek. 1946-ban az őslakosságot kitelepítették német nyelvterületre. Helyükre Magyarország különböző vidékeiről és a Csallóközből telepítettek be új lakosokat. 1947-ben megnyílt a 7. osztály is az iskolában. 1948-tól az iskola állami intézményként működött tovább.

1982-re az 1858-ban épült iskola életveszélyessé vált. Két év alatt készült el a régi helyén az új iskolaépület. Az építkezéssel az iskola 8 tantermes lett. 1990-ben készült el egy aszfaltozott sportpálya az iskola udvarán.

1999-ben bővítették iskolánkat, mely azóta egy modern, egységes arculatú intézmény, tágas könyvtárral, számítástechnika szakteremmel.



[ « vissza ]
[ oldal tetejére ]