vendégkönyv
Közérdekű


Új Magyaroszág fejlesztési terv

Szlovák Magyar együttműködési program

 
 

Napközi Otthonos Óvoda

 

Alapító okirat


Alapvető céljaink

  • Az óvodások nyugodt, harmónikus, sokoldalú fejlődésének elősegítése.
  • Növeljük szabadságérzetüket, személyiségük kibontakozását az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével segítsük elő.
  • Tartalmas elfoglaltságot, játék- és meseélményeket adva megalapozzuk a következő érési fokot, az iskoláskort.
  • Gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megeteremtéséről

Gyermekképünk

Játszunk és mesélünk, ennek természetes hozadéka a kisgyermeki tudás. Aki óvodásként egészséges környezetben sokat és szabadon mozog, egész nap játszik és figyel, akinek a kérdéseire válaszolnak, az tud nevetn, felfedezni, rácsodálkozni a világra.


Az óvoda épülete 2006-ban

Az óvoda története

 

A mosonszolnoki 3-6 éves korú kisgyeremekek intzéményes foglalkoztatása 1906 óta történik. A község akkori jegyzője Frühauf Antal volt, annak a fő szószólója, hogy a község oktatásügye legyen állami irányítású. Így az óvodát is ennek szellemében hozták létre. 1905-ben elkészült és 1906-ban az óvoda egy csoporttal kezdte meg működését. Az intézmény sok bonyodalommal, gonddal nehézséggel köszködött. 1909-től az "Isten Megváltó Leányai" rend apácái az 1948. évi államosításáig kezelték az óvodát. Hamarosan kápolna is létesült, amelyet a vallásos nevelés részeként naponta rendszeresen használtak. A foglalkozási csoportok száma egészen a II. világháború végéig kettő volt. A ki- és betelepítés után a munka 1946-ban indult el ismét. Az államosítás 1948. június 26-án történt meg. 1955-ben a gyermeklétszám már 100 fölé emelkedett.Az óvoda 1960-ban 


Az óvodai túlzsúfoltság a '80-as évek vége felé enyhült. 1987-től 3 csoportban folyik a gyermekek nevelése, szakképzett óvónők irányításával Intézményünk Mosonszolnok önkormányzatának óvódája, 75 férőhelyes, korszerűen felszerelt. Az óvoda nevelés országos alapprogramja lehetővé tette, hogy saját nevelési programot írjunk, 1999-től e szerint a program szerint dolgozunk. 2004-bn jelentős változás történt, az óvoda épülete kívül-belül megújult. Az európai uniós előírásoknak megfelelő, 250 fő ellátására alkalmas konyhával és ebédlővel gazdagodtunk, amely biztosítja a meleg ételt az óvodás, az iskolás és a vendég számára egyaránt. Munkakörülményeink javulása, a szülők elégedettsége ösztönöz bennünket arra, hogy óvodánk hírnevét tovább öregbítsük. 


Küldetésnyilatkozatunk

 

Óvodánk pedagógusprogramja az óvodáskorú gyermekeknek szocializációjának megvalósítását az egészséges környezet kialakításával és az egészséges életmód szokásrendszerével alapozza meg. Kiemelt feladatnak tekintjük a gyermekek szociális érzékenységének alakítását abban az irányban, hogy képesek legyenek a másság elfogadására. Programunkban a játék és a mese, mint az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége és alapvető szükséglete, központi helyet kap. Az vállaljuk, hogy kiegyensúlyozott, boldog érzelemgazdag és sokszínű napi óvodai életet biztosítunk óvodásaink számára. Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek személyisége szeretetteljes légkörben formálódjék. Arra törekszünk, hogy minden gyermek számára biztosítunk képességeinknek megfelelő irányban történő fejlődését.


[ « vissza ]
[ oldal tetejére ]